Heeft u geïnvesteerd in een energiezuinige techniek of in duurzame energie? En wilt u daarvoor gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA)? Dan kunt u een aanvraag doen bij RVO. Vervolgens kunt u de EIA toepassen in uw belastingaangifte.

De EIA vraagt u aan met eHerkenning. Let op: dit kan nog tot 1 juli 2021 met eHerkenning-niveau 1. Vanaf 1 juli 2021 heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. En zorg ook dat u in uw organisatie de juiste machtiging heeft om voor de EIA een aanvraag te doen. Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dan eHerkenning aan bij een leverancier van uw keuze. En regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 2+ en een juiste machtiging. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Daarom adviseren wij u meteen dit niveau en de juiste machtiging aan te schaffen. Leveranciers kunnen hiervoor (beperkte) kosten in rekening brengen. Het kan enkele dagen duren voordat u het eHerkenningsmiddel ontvangt.

Heeft u spoed? Vraag dan de leverancier of deze een spoedprocedure heeft.

Hoe vraagt u de EIA aan?

U vraagt de EIA aan op mijn.rvo.nl. U logt daar met eHerkenning in bij het eLoket. Bent u intermediair? Gebruik dan uw eigen eHerkenningsmiddel en niet dat van het bedrijf waarvoor u aanvraagt.

Vervolgens komt u in uw eigen eLoket-omgeving. Heeft u de investering in 2021 gedaan? Kies dan het formulier voor 2021 dat vanaf 11 januari 2021 beschikbaar is in eLoket. U hoeft geen bijlagen mee te sturen.

Vraagt u de EIA aan vanuit een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap? Dan hoeft u vanuit het samenwerkingsverband maar 1 aanvraag in te dienen.

Bron RVO.nl 2021.