U kunt voor de EIA 2 soorten kosten melden: de aanschafkosten en de voortbrengingskosten. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Aanschafkosten

De aanschafkosten zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Deze kosten moet u melden binnen 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten. Dit is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht tegen welke prijs.

Let op: Ga altijd uit van de datum van de koopovereenkomst en dus niet van de offerte-, factuur- of betaaldatum. Als u de aanvraag te laat doet, loopt u het fiscale voordeel van de EIA mis.

 

Voortbrengingskosten

De voortbrengingskosten zijn de kosten voor de inzet van eigen personeel, voor materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder uw regie worden uitgevoerd door derden. Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal, waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt. Dit geldt niet als u het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik neemt. In dat geval moet u de voortbrengingskosten al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

Lees meer over de aanschaf- en voortbrengingskosten op de pagina Voorwaarden Energie-investeringsaftrek (EIA).

 

Belastingaangifte

Heeft u een EIA-verklaring ontvangen, dan verwerkt u die in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst stelt de aanslag vast en kan de EIA accepteren of (gedeeltelijk) afwijzen.

Lees meer over het opgeven van de EIA bij de belastingaangifte.